PARKING MJESTA

Podzemna garaža sa video nadzorom prostire se ispod čitavog kompleksa “Gradska”. Dvosmjerni ulaz/izlaz će biti iz dva pravca (ul Kninska – put prema Majni i ul. Cara Lazara – kod vrtića “Naša radost”. Podzemni parkinzi će ukupno sadržati 56 parking mesta i omogućiti da Vaš automobil uvek bude na sigurnom i sačuvan od svih vremenskih uslova i nepogoda. Izaberite svoje mesto jer život u centru grada nikada nije bio ovako udoban.

U skladu sa mjerama zaštite od požara biti će projektovan i ugrađen stabilni sistem za gašenje požara tj protupožarni sprinkler sistem u skladu sa Vds CEA4001 (smjernice za projektovanje protupožarnih sprinkler sistema).

Cijena 1m2 garažnog mjesta je 1.200 KM u cijenu uračunat PDV

Pod:

Završni sloj FER BETON

Zid:

Bojeno

Plafon:

Bojeno

IZABERITE

jedno od garažnih mjesta iz naše ponude!